Een behandeling is heel verschillend van duur, omdat de duur erg afhangt van de vraag waarmee je komt. De ervaring leert dat een behandeling gemiddeld 10 sessies duurt. In die periode kun je ook echt wat bereiken, het is voldoende tijd om belangrijke veranderingen in je leven door te voeren.

Intake
Gemiddeld worden de eerste drie sessies gebruikt voor de intakefase. Hierin wordt in kaart gebracht wat het probleem is en wat je graag wilt veranderen. In de intakefase maak je ook kennis met de aanraking en met de positiebepaling. De intakefase sluiten we af met het behandelplan waarin we concreet maken wat precies de wens voor verandering is, waarom het je niet lukt om dat op eigen kracht te bereiken en waar je hulp bij nodig hebt. Het behandelplan bevat concrete doelen die je wilt bereiken.

Behandelfase
In de behandelfase kom je voor meestal wekelijkse sessies. Tijdens de sessies hebben we een gesprek over je gevoelsleven in relatie tot dat wat je op dat moment in je dagelijks leven bezig houdt. We betrekken hier het behandelplan bij. Ook werken we met “oefeningen” waarbij je kunt ervaren hoe bepaalde posities voor jou op je gevoelsleven werken, wat die betekenen voor jou. In de aanraking ga je ervaren hoe je gevoel reageert als iemand anders dichtbij je komt. De aanraking van de therapeut gebeurt door het leggen van haar hand op de rug. Het zijn aanrakingen waaraan respect, aandacht voor jou, integriteit en oprechtheid ten grondslag liggen

Nieuwe inzichten
Je zult merken dat je nieuwe inzichten krijgt waar je wat mee wilt in je leven. Samen gaan we kijken hoe je dat kunt inpassen in je leven. Ook hier zullen we oefeningen doen. Bijvoorbeeld: je wilt je grens aangeven in de relatie met een vriendin. Dit vind je moeilijk. Door het te oefenen kom je erachter waardoor je het wél zou kunnen.

Evaluatie
Wat er gebeurt tijdens de sessies gaat in jouw tempo. Jouw eigen proces is leidend voor de dingen en het tempo waarin ze aan de orde komen. We zullen het behandelproces regelmatig evalueren. Daar pakken we dan het behandelplan bij en bekijken of er bepaalde doelen behaald zijn, wordt er bepaald wat er nog moet gebeuren en of er nieuwe doelen zijn bijgekomen.